Gratis verzending vanaf 50

Gratis verzending vanaf 50,-

Blaasinstrumenten onderhoud

Blaasinstrumenten onderhoud

Altijd 2 jaar garantie

Altijd 2 jaar garantie

Voor 17.00u besteld volgende dag in huis

Voor 16.00u besteld volgende dag in huis

Privacy verklaring

Privacy Verklaring 
Muziekhandel Dal Segno v.o.f. , gevestigd aan de Leeghwaterstraat 46, 3364 AE in Sliedrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. 

Contactgegevens 
www.dal-segno.nl, Leeghwaterstraat 46, 3364 AE, Sliedrecht, +31 184 412093

P. Groenewegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Muziekhandel Dal Segno. Hij is te bereiken via peter@dal-segno.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Muziekhandel Dal Segno verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam of voorletters en achternaam

- adresgegevens

- telefoonnummer 

- e-mailadres 
- Instrument/organisatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Muziekhandel Dal Segno verwerkt buiten de hier boven genoemde persoonsgegevens geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Muziekhandel Dal Segno verwerkt uw/jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om een uitnodiging voor bijeenkomsten of nieuwsbrief te kunnen sturen
- om onze diensten verantwoord en goed uit te voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Muziekhandel Dal Segno neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Muziekhandel Dal Segno tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Muziekhandel Dal Segno bewaart uw/je persoonsgegevens zo lang als strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Delen van persoonsgegevens met derden. 

Muziekhandel Dal Segno verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Muziekhandel Dal Segno gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De analyse cookies worden gebruikt om de website verder te optimaliseren. Hiermee kunnen we het navigatieproces en de checkout beter in kaart krijgen. 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun(t) u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw/je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb(t) u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Muziekhandel Dal Segno en heb(t) u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dal-segno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Muziekhandel Dal Segno wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik- persoonsgegevens?qa=klacht.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Muziekhandel Dal Segno neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te zijn. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dal-segno.nl


Gratis verzending vanaf 50

Gratis verzending vanaf 50,-

Blaasinstrumenten onderhoud

Blaasinstrumenten onderhoud

Altijd 2 jaar garantie

Altijd 2 jaar garantie

Voor 17.00u besteld volgende dag in huis

Voor 16.00u besteld volgende dag in huis

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief